Våra tjänster på Hjorten Revision

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster

Våra tjänster på Hjorten Revision

Vi erbjuder ett
brett utbud av tjänster

Revision

Vi hjälper dig med din revision. Hjorten Revision har trots sin ringa ålder lång erfarenhet av framförallt små och medelstora ägarledda företag. Med vår kompetens kan du minimera riskerna, vara trygg i dina affärsbeslut och fokusera på kärnverksamheten. Revision är en oberoende granskning av verksamheten och bidrar till en kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen. Det skapar en trygghet inom företaget och bidrar till en garantistämpel för ditt företags intressenter.

Revision

Vi hjälper dig med din revision. Hjorten Revision har trots sin ringa ålder lång erfarenhet av framförallt små och medelstora ägarledda företag. Med vår kompetens kan du minimera riskerna, vara trygg i dina affärsbeslut och fokusera på kärnverksamheten. Revision är en oberoende granskning av verksamheten och bidrar till en kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen. Det skapar en trygghet inom företaget och bidrar till en garantistämpel för ditt företags intressenter.

Bokslut

Den löpande redovisningen skall vid räkenskapsårets slut summeras i form av ett årsbokslut. Vi hjälper dig med bokslutet och gör även en analys över hur året har sett ut. Hur omfattande bokslutet blir beror på vad det är för typ av företag, men oavsett ser vi till att avslutet blir korrekt och hjälper såklart även till att upprätta inkomstdeklaration och årsredovisning.

Bokslut

Den löpande redovisningen skall vid räkenskapsårets slut summeras i form av ett årsbokslut. Vi hjälper dig med bokslutet och gör även en analys över hur året har sett ut. Hur omfattande bokslutet blir beror på vad det är för typ av företag, men oavsett ser vi till att avslutet blir korrekt och hjälper såklart även till att upprätta inkomstdeklaration och årsredovisning.

Rådgivning

I rollen som rådgivare kan vi hjälpa till med de flesta problem en företagare kan tänkas ställas inför i den ekonomiska världen. Behöver du hjälp i ditt beslutsfattande så kan vi hjälpa till att ta fram bästa möjliga beslutsunderlag. Det kan gälla alltifrån att ta steget till att bli företagare till avveckling av verksamheten, där vi kan ikläda oss rollen som bollplank och stötta med vår ekonomiska kunskap. Skatterådgivning, affärsutveckling och ekonomisk planering är andra rådgivningsområden som vi ständigt arbetar med.

Rådgivning

I rollen som rådgivare kan vi hjälpa till med de flesta problem en företagare kan tänkas ställas inför i den ekonomiska världen. Behöver du hjälp i ditt beslutsfattande så kan vi hjälpa till att ta fram bästa möjliga beslutsunderlag. Det kan gälla alltifrån att ta steget till att bli företagare till avveckling av verksamheten, där vi kan ikläda oss rollen som bollplank och stötta med vår ekonomiska kunskap. Skatterådgivning, affärsutveckling och ekonomisk planering är andra rådgivningsområden som vi ständigt arbetar med.

Redovisning

Tar administrationen för lång tid eller känns krånglig så finns vi där för dig. Vi hjälper till med bokföring, lönehantering och diverse administration. Genom ett digitalt arbetssätt kan du själv komma åt fakturor och erhålla ekonomiska rapporter löpande för att följa företagets utveckling. Du väljer såklart själv som kund vilka delar vi ska biträda med och vilka ni löser själva.

Redovisning

Tar administrationen för lång tid eller känns krånglig så finns vi där för dig. Vi hjälper till med bokföring, lönehantering och diverse administration. Genom ett digitalt arbetssätt kan du själv komma åt fakturor och erhålla ekonomiska rapporter löpande för att följa företagets utveckling. Du väljer såklart själv som kund vilka delar vi ska biträda med och vilka ni löser själva.